– přehled odchovy

CEA, MDR1 +/+, +/+

+/-, +/-

 

JMÉNO BARVA POHLAVÍ VÝŠKA ZUBY  CEA, MDR1
DOV-7TÝDNŮ ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ OSTATNÍ
OGGY BOOGY tricolor pes  37cm +/-, +/? negativní
ONE VIXEN tricolor fena +/-, +/? negativní
OLIVER KEEN tricolor pes  40cm +/-, +/? negativní
OUDI SEE tricolor pes  42cm +/-, +/? negativní  DKK 0/0*, DLK 0/0*
patella 0/0*
NITHING GALE tricolor pes 41cm plnochrupý +/+, +/? negativní uchovněn
NEED FOR SPEED tricolor fena 40 cm plnochrupá +/+, +/+ negativní DKK 0/0, DLK 0/0
patella 0/0
NORMA JEAN trikolor fena 36 cm plnochrupá +/+, +/? negativní
NEVER GIVE UP tricolor fena 36 cm plnochrupá +/+, +/? negativní DKK 0/0, DLK 0/0
patella 0/0
kastrována
NICE ONE! tricolor fena 35 cm plnochrupá +/+, +/? negativní
NITTY GRITTY tricolor fena 37 cm chybí P4PD +/+, +/? negativní DKK 0/0, DLK 0/0
patella 0/0
uchovněna
MICKY MOUSE  bicolor  pes 42 cm  chybí 2M2H +/-, +/- negativní  uchovněn
MY MOWGLI  bicolor  pes 41 cm  plnochrupý +/-, +/- negativní
MARY KAY  bicolor  fena 34 cm  plnochrupá +/-, +/- negativní  uchovněna
MELLA NIPPE bicolor  fena 37 cm plnochrupá +/-, +/- negativní vada skusu/ podkus
MINNIE MOUSE bicolor  fena 37 cm +/-, +/- negativní
MOJA MIJA bicolor  fena 38 cm plnochrupá +/?, +/- negativní  uchovněna
LA-LA LAND zlatá fena 34 cm  –  +/?, +/- negativní
LEMME SEE zlatá fena 40 cm  –  +/?, +/- negativní
LOOPY POPPY tricolor fena 34 cm plnochrupá  +/?, +/- negativní
KANGA ROO tricolor pes 36 cm P4PD +/-, -/? negativní
KASKA DEER tricolor pes 34 cm 2xM2H, 2xM3D +/-, -/? negativní DKK 0/0*, patella 0/0*
KEWL COAL bicolor pes +/-, -/? negativní
KOOKY PICCO bicolor pes 38 cm plnochrupý +/-, -/? negativní
KAMMY KAZE bicolor fena 36 cm P4PD, 2xM2H, 2xM3D +/-, -/? negativní uchovněna
JIGA BOO blue merle pes 52 cm plnochrupý +/-, +/? negativní
JAILT BAIT tricolor fena 37 cm plnochrupá +/-, +/? negativní DKK 0/1*
JAMMY JET blue merle fena 37 cm plnochrupá +/-, +/+ negativní uchovněna
JEUNE FILLE blue merle fena 34 cm plnochrupá +/-, +/+ negativní DKK 0/0, DLK 0/0 uchovněna
JOLLY FLAME tricolor fena 42 cm plnochrupá +/-, +/? negativní
ÍGOR IGRACEK zlatá pes 40 cm plnochrupý +/+, +/+ negativní
ITSY BITSY zlatá 39 cm P4PD, 1xM3 +/?, +/? negativní
HARRY POTTER blue merle pes 39 cm plnochrupý -/-, +/- CRD DKK 0/0* uchovněn
HERMIONE GRANGER blue merle 38 cm plnochrupá -/-, +/+ CRD DKK 0/0, patella 0/0 uchovněna SR
GUY FAWKES zlatá  pes 36 cm +/?, +/? negativní
GAR BAGE CAN bicolor  fena 37 cm P4LD +/+, +/- negativní DKK 0/0* uchovněna
GENTLE ENGLAND tricolor  fena 36 cm plnochrupá +/-, +/+ negativní HD A uchovněna AUT
GYPSY QUEEN bicolor  fena 36 cm plnochrupá +/?, +/? negativní DKK 0/0* uchovněna
 FAN THOM zlatá  pes 35 cm  –  +/?, ? nevyšetřen
 FOREST JUMP  zlatá pes 34 cm  – +/?, ? nevyšetřen
FORT KNOX zlatá pes 38 cm plnochrupý +/?, ? nevyšetřen
FAIRY CAKE zlatá fena 37 cm plnochrupá +/?, ? nevyšetřena těžká artróza v kyčelním kloubu oboustraně resekce kloubní hlavice
 FULL OF MAGIC zlatá  fena 40 cm plnochrupá  +/?, ? nevyšetřena
FUZZY CAT zlatá  fena 42 cm plnochrupá  +/?, ? nevyšetřena
 EASTON PICCO tricolor  pes 41 cm plnochrupý   +/-, -/? nevyšetřen
 EPIC BLOW bicolor  pes 34 cm plnochrupý  +/-, -/? nevyšetřen
EASTER ELFIE bicolor fena 34 cm plnochrupá +/-, +/- nevyšetřena DKK 0/0, DLK 0/0
patella 0/0
uchovněna
nádor mléčné žlázy
ELEN DIEL bicolor fena 37 cm plnochrupá +/-, +/- nevyšetřena DKK 0/0, DLK 0/0 uchovněna
ENOLA GUY tricolor fena 33 cm plnochrupá  +/-, -/? nevyšetřena těžká artróza v kyčelním kloubu resekce kloubní hlavice
DUPITY DUBI zlatá fena 34 cm plnochrupá +/-, +/? nevyšetřena DKK 0/0*
DUPITY HUPITY zlatá fena 37 cm plnochrupá +/+, +/+ nevyšetřena DKK 1/1, DLK 0/0 uchovněna
CARBO COAL tricolor pes 36 cm +/?, +/? negativní jednostraný
kryptorchid
CANNON DALLE zlatá fena 34 cm plnochrupá +/?, +/? negativní uchovněna
CAT CHENKA zlatá fena 38 cm plnochrupá +/?, +/? negativní uchovněna
CORY FAITH zlatá fena 38 cm plnochrupá +/?, +/? negativní
BOMBER BRIGITE tricolor fena 36 cm plnochrupá -/-, +/- CRD DKK 0/0* uchovněna
ARTIFEX ARI zlatá pes 38 cm 1xP3PD -/-, +/? CRD
ALODE MELODE zlatá fena 36 cm 2xP3H, 2xP4D,1xM3 -/-, +/? CRD